Koers & Vaart B.V.

Oud-Cromstrijensedijk Westzijde 78
3286 BV Klaaswaal

T: 01 86 68 12 34
info@koersenvaart.nl

Maritiem Organisatieadvies

maritieme consultants

Het succes van uw strategie wordt vooral bepaald door de mate waarin u en uw organisatie in staat is om daadwerkelijk te veranderen. Vertrekken met een duidelijk doel en bereid zijn om onderweg te leren. Zo ontstaan geleidelijke maar succesvolle veranderingen.

De aard van de verandering bepaalt de rol die Koers & Vaart moet vervullen. Als generalist of als specialist. Variërend van regisseur, innovator en inspirator tot ondersteuner, troubleshooter of uitvoerder. Met alle aandacht voor het adequaat managen van processen.

Organisatieveranderingen staan nauwelijks nog op zichzelf. Veranderen is in toenemende mate een zaak van ketens. Dat maakt het complexer, maar maakt tevens de opbrengst van veranderingen groter. Koers & Vaart kan met haar sectorbrede kennis uw bedrijf assisteren om effectiever en efficienter in de keten te functioneren.