Koers & Vaart B.V.

Oud-Cromstrijensedijk Westzijde 78
3286 BV Klaaswaal

T: 01 86 68 12 34
info@koersenvaart.nl

Maritieme Publicaties

Titel: Green Maritime Methanol - Towards a Zero Emission Shipping Industry - openbaar eindrapport (2021): Een management samenvatting van de resultaten van het Green Maritime Methanol project 
Voor:  Maritiem Kennis Centrum (MKC)
Download: English (4MB)
   
Titel: Green Maritime Methanol: WP5 - System Design for Short Sea Shipping - openbaar eindrapport (2021): Six case studies of ships using methanol as a fuel 
Voor: Maritiem Kennis Centrum (MKC)
Download: English (2MB) 
   
Titel: Inventory of the application of Fuel Cells in the MARitime sector (FCMAR) - openbaar eindrapport (2020): Een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van verschillende brandstofcellen en brandstoffen voor de maritieme sector. 
Voor: Maritiem Kennis Centrum (MKC)
Download: English (2MB)
   
Titel: Assesment of alternative fuels for seagoing vessels using Heavy Fuel Oil - openbaar eindrapport (2020): Een onderzoek naar de mogelijkheden van 30 alternatieve brandstoffen en productieketens voor de scheepvaart. 
Voor: Maritiem Kennis Centrum (MKC)
Download: English (1 MB)
   
Titel: Verkenning Alternatieve Brandstoffen voor de Scheepvaart - openbaar eindrapport (2019):
Een onderzoek naar de mogelijkheden van (bio)diesel, (bio)methaan, (bio)methanol en (hernieuwbare) waterstof voor de scheepvaart. 
Voor: Ministerie Economische Zaken en Klimaat
Download: English (2 MB)
   
Titel:  Onbemande Autonome (Lucht) Vaartuigen voor maritieme toepassingen - openbaar eindrapport (2019): Een onderzoek naar de mogelijkheden van autonome systemen voor de Nederlandse maritieme & offshore industrie.  
Voor:  Maritiem Kennis Centrum (MKC) 
Download: English (8MB) 
   
Titel: Methanol as an alternative fuel for vessels - openbaar eindrapport (2018): Een onderzoek naar de mogelijkheden van methanol als alternatieve brandstof voor de scheepvaart.
Voor: Maritiem Kennis Centrum (MKC)
Download: English (3MB)
   
Titel: Framework CO2 reduction in shipping - openbaar eindrapport (2017): Een onderzoek naar de toepassing van C02 reductiemaatregelen en alternatieve brandstoffen voor de scheepvaart.
Voor:  Maritiem Kennis Centrum (MKC)
Download: English (2MB)
   
Titel:  Alternative Fuels for Fishing Vessels (AFFV) - openbaar eindrapport (2016): Een onderzoek naar de mogelijkheden van aardgas als transportbrandstof voor de Nederlandse visserijsector.
Voor: Ministerie van Economische Zaken
Download:  Nederlands. (3MB)
   
Titel:  LNG applications for Short Sea Shipping (LNGSSS)  - openbaar eindrapport (2015): Een onderzoek naar de mogelijkheden van LNG als transportbrandstof voor de short sea shipping sector.
Voor: Ministerie van Economische Zaken
Download: English. (3MB)
   
Titel:  Marktverkenning Multipurpose Maritiem Ondernemen (2014): Een marktverkenning naar mogelijkheden om visserijactiviteiten te combineren met offshore- en/of overheidsgerelateerde diensten. 
Voor: InnovatieNetwerk (Ministerie EZ/LNV)
Download: Dutch, English (summary). (2MB / 1MB)
   
Titel: Beter samenwerken in de maritieme maakketen (2013): Openbare eindrapportage van het Programma Integraal Samenwerken voor de maritieme industrie
Voor: Programma Integraal Samenwerken (IHC Merwede, Damen Shipyards Group e.a.)
Download: Dutch, Dutch (summary). (7MB / 1MB)
   
Titel: Multipurpose Zeegaand platform (2013): Een onderzoek naar de mogelijkheden voor multipurpose ondernemen voor ondernemers in de visserijsector  
Voor: InnovatieNetwerk (Ministerie EZ/LNV)
Download: Dutch, English (summary). (3MB / 1MB)
   
Titel: Zeewieren in gesloten systemen (2011): Een onderzoek naar de haalbaarheid van zeewierenkweek in gesloten bakken op zee.
Voor: InnovatieNetwerk (Ministerie LNV)
Download: DutchEnglish (summary). (3MB / 1 MB)
   
Titel: Stakeholder Analysis of Marine Parks (2011): Een onderzoek naar de inzet van mariene parken als clusters voor het creëren van duurzame mariene productie, door de integratie van energieproductie met aquacultuur.
Voor: InnovatieNetwerk (Ministerie LNV)
Download: English (1MB)
   
Titel: Haalbaarheidsstudie Boomkorvissen op aardgas (2009): Een onderzoek naar de technische, logistieke en economische haalbaarheid van vloeibaar aardgas (LNG) als alternatieve brandstof voor schepen in de visserij.   
Voor: Nederland Maritiem Land / InnovatieNetwerk (Ministerie LNV)
Download: DutchEnglish (summary). (1,3MB / 0,3MB)
   
Titel: Euromind (2009): Creating an innovative European Open Maritime Industry through facilitating integration of standards into new business practices & services.
Voor: European Commission DG Enterprise and Industry
Download: English. (6MB)
   
Titel Human Resources Research Study (2008): Report of the HR workshop.
Voor : Committee of European Shipyards’ Associations (CESA)/ European Metalworkers Federation (EMF)
Download: EnglishFrenchGerman. (3MB)
   
Titel: Human Resources Research Study (2008): Demographic Change and Skills Requirements in the European Shipbuilding and Ship Repair Industry.
Voor: Committee of European Shipyards’ Associations (CESA)/ European Metalworkers Federation (EMF)
Download:  English, French, German, Italian, Polish, Spanish. (5MB)